Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä.

Rymättylän seurakunnan ylläpitämien henkilörekisterien tietosisällöt, tietojen käsittelyn oikeusperusteet sekä tietojen käyttötarkoitukset on kuvattu tietosuojaselosteissa.

Näissä alla olevissa tietosuojaselosteissa rekisterinpitäjänä on rymättylän seurakunta.

Jäsenrekisteri (Kirjuri)

Varausjärjestelmä

Luottamushenkilöt

Lukkari verkkosivusto

Varhaiskasvatus

Kasvatus

Diakoniatyö