Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

kirkkoherran viranhaltijapäätökset ovat kirkkolain nojalla nähtävänä yleisessä tietoverkossa, vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Päätökset joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen ovat nähtävänä julkaisupäivästä lukien vähintään 21 päivää, ja päätökset joista voi tehdä valituksen, julkaisupäivästä vähintään 37 päivää. Viranhaltijapäätös sisältää muutoksenhakuohjeet.

Viranhaltijapäätös toiminto tulossa...