Näin äänestät Rymättylän seurakunnassa

Rymättylän seurakunta muodostaa yhdessä Naantalin ja Merimaskun seurakuntien kanssa Naantalin seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa toimitetaan kahdet vaalit.

Vaaleilla valitaan jäsenet

  • Seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa. Kukin seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät. Mm. lapsi-, nuoriso-, diakonia- ja musiikkityö painotuksineen kuuluvat seurakuntaneuvostojen toimialaan.
  • Yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymälle kuuluvissa asioissa. Se päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntien toimintaan käytettävät varat seurakuntien kesken.

Molempia vaaleja varten kerätään erilliset ehdokaslistat. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa.

Kaksi lippua - oranssi ja valkoinen

Seurakuntayhtymässä äänestäminen eroaa muista vaaleista siinä, että samalla kerralla äänestetään ehdokkaita sekä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon että seurakuntien seurakuntaneuvostoihin. Äänestyspaikalle tullessaan äänestäjä saa siis kaksi eriväristä äänestyslippua.

  • Oranssilla lipulla äänestetään ehdokasta seurakuntaneuvostoon. Hänen nimensä ja numeronsa löytyvät oranssilta ehdokaslistalta. 
  • Valkoisella lipulla äänestetään ehdokasta yhteiseen kirkkovaltuustoon. Ehdokkaan nimi ja numero löytyvät tällöin valkoiselta ehdokaslistalta.

Listoissa on eri numerointi, mikä tarkoittaa sitä, että jos sama henkilö on ehdolla molemmissa vaaleissa, on hänellä eri numero kahdessa eri listassa. On tärkeää muistaa etsiä ehdokkaan numero samanväriseltä ehdokaslistalta kuin on äänestyslippukin. 

 

Vaalitoimitsijat ja -avustajat auttavat

Jos äänestystilanteessa on epävarma olo, äänestysliput käteen saadessasi pyydä rohkeasti vaalitoimitsijaa vielä kertaamaan äänestystoimitus. Lisäksi äänestyspaikoilla on vaaliavustaja.

Oranssi äänestyslippu
Seurakuntaneuvoston vaalissa äänestät oranssilla lipulla. Valitse ehdokkaan numero oranssilta ehdokaslistalta.
Valkoinen äänestyslippu
Yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa äänestät valkoisella lipulla. Valitse ehdokas valkoiselta ehdokaslistalta.